ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร พร้อมเยี่ยมคำนับบิชอปและบาทหลวง สังฆมณฑลเชียงราย และพบปะนักเรียนทุน "ยุวคริสต์ สันติวิทยา"
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 มีพิธีการแต่งตั้ง เซอร์มารี อัสซุมตา กรพินธุ์ ดาวดี เป็นอธิการิณีและผู้อำนวยการ ประจำโรงเรียนสันติวิทยา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดย เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร พร้อมเยี่ยมคำนับบิชอปและบาทหลวง สังฆมณฑลเชียงราย และพบปะนักเรียนทุน "ยุวคริสต์ สันติวิทยา"
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,08:14   อ่าน 462 ครั้ง