ข่าวประชาสัมพันธ์
เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2564
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสันติวิทยา ร่วมลงคะแนน เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียน ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งและดำรงไว้ซึ่งประชาธิปไตย.ผลการเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 ........ พรรคหมายเลข (2) New Normal Magis ได้ดำรงตำแหน่งสภานักเรียนปีการศึกษานี้ไป โดยมีคะแนนเป็นอันดับที่หนึ่ง 260 เสียง
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,08:10   อ่าน 608 ครั้ง