ข่าวประชาสัมพันธ์
การมอบเงิน 2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
โรงเรียนสันติวิทยา ดำเนินการมอบเงิน 2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 11 กันยายน 2564 โดยมี เซอร์ มารี อัสซุมตา กรพินธุ์ ดาวดี ผู้อำนวยการโรงเเรียน และคณะครูให้การต้อนรับผู้ปกครอง โดยโรงเรียนได้จัดการตามมาตรการแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ และขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจแก่โรงเรียนสันติวิทยา ของเราได้ดูแลลูกหลานของท่าน
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,08:06   อ่าน 401 ครั้ง