banner2019

ประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:
การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงรายประจำปี 2563

การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงรายประจำปี 2563

ยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนกีฬาทุกคน ในการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาจังหวัดเชียงรายประจำปี 2563 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทถ้วยกีฬารวม ชาย...

อ่านเพิ่มเติม...
การประกวดทักษะทางด้านภาษาไทย

การประกวดทักษะทางด้านภาษาไทย

เซอร์มารี-เอมเม รัตนา โพธิทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับในเรียนที่ชนะการประกวดทักษะทางด้านภาษาไทยในประเภทต่างๆ เนื่องในวันภาษา...

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 68

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 68

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 68 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมปีติมหาการุญโรงเรียนสันติว...

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยาเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงตนว่าเป็นศิษย์และระลึกถึงพระคุณครู ...

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยา ได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัย

โรงเรียนสันติวิทยา ได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัย

โรงเรียนสันติวิทยา ได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัย จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผ่านสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้นักเรียนได้มีหน้า...

อ่านเพิ่มเติม...
คณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่

คณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่

คณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ เข้ารับการแต่งตั้งและมอบปลอกแขนสภานักเรียนจาก มาเซอร์ รัตนา มารี เอมเม โพธิทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาพร้อมทั้งรับฟ...

อ่านเพิ่มเติม...
การเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2563

การเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2563

การเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกหน้าที่การเป็นการเป็นพลเมืองที่ดีการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ดำรงไว้ซึ่งประชาธิปไตย ผลการเ...

อ่านเพิ่มเติม...
วจนพิธีกรรม เปิดปีการศึกษา 2563

วจนพิธีกรรม เปิดปีการศึกษา 2563

วจนพิธีกรรม เปิดปีการศึกษา 2563 โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีในหอประชุมปิติมหาการุณ เพื่อเป็นการขอพร ให้มีขวัญกำลังใจและประสบผลสำเร็จในการเรียน โดยม...

อ่านเพิ่มเติม...
มาตรการป้องกัน COVID-19

มาตรการป้องกัน COVID-19

เราทุ่มเทเอาใจ เพื่อรักษามาตรการป้องกัน COVID-19 ให้กับนักเรียนของเรา บ้าน และ โรงเรียน ช่วยกันอย่างเต็มที่ ...SV New Normal     ...

อ่านเพิ่มเติม...
รางวัลชนะเลิศสันป่าคามสตรีทฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 1

รางวัลชนะเลิศสันป่าคามสตรีทฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 1

ร่วมแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลโรงเรียนสันติวิทยาได้รางวัลชนะเลิศสันป่าคามสตรีทฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...
การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดโควิค 2019

การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดโควิค 2019

3 ก.ค. 63 นายสมนึก ดาดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดโควิค 2019 และการย...

อ่านเพิ่มเติม...
การเตรียมการความพร้อมก่อนเปิดเทอม การฝึกซ้อมแนวทาง การปฎิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อเกิดปัญหา

การเตรียมการความพร้อมก่อนเปิดเทอม การฝึกซ้อมแนวทาง การปฎิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อเกิดปัญหา

การเตรียมการความพร้อมก่อนเปิดเทอม การฝึกซ้อมแนวทาง การปฎิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อเกิดปัญหา เราพร้อมแก้ปัญหาไปด้วยกัน โรงเรียน และบ้าน ต้องร่วมม...

อ่านเพิ่มเติม...
ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัว ร.ต.อ.ตระกูล ทาอาษา

ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัว ร.ต.อ.ตระกูล ทาอาษา

ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัว ร.ต.อ.ตระกูล ทาอาษา กับเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช ณ วัดดงมะตื๋น จ...

อ่านเพิ่มเติม...
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันติวิทยา

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันติวิทยา

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันติวิทยา

อ่านเพิ่มเติม...
"การเรียนภาคฤดูร้อน"

"การเรียนภาคฤดูร้อน"

"การเรียนภาคฤดูร้อน" เปิดสอนทุกระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา (สนุก สุข ได้ความรู้ ) มาเรียนด้วยกันปิดเทอมนี้ เริ่มเรียน 16 มีนาคม 2563 - 10 เ...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีคุณธรรม ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีคุณธรรม ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีคุณธรรม ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ พุทธมณฑล 750 ปี จังหวัดเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม...
การเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net

การเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net

การเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ✌️✌️

อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันวาดภาพ toyota dream car contest

การแข่งขันวาดภาพ toyota dream car contest

ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ เยอุล ลี การแข่งขันวาดภาพ toyota dream car contest ไปต่อในระดับประเทศต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาการแข่งขันทักษะโรงเรียนเอกชนภาคเหนือ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  

อ่านเพิ่มเติม...
TOYOTA JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2020

TOYOTA JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2020

จบไปอีกหนึ่งรายการTOYOTA JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2020รอบภาคเหนือน้องจี๊ป ได้รางวัลชนะเลิศ หญิงคู่รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยวรุ่น อายุไม่เกิน 13 ปี ~~~...

อ่านเพิ่มเติม...
งานสายใยสันติปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 และ 8 ธันวาคม 2562 เปิดจองบัตรแล้ววันนี้ สนใจโทร 053 -713300 หรือ ซื้อได้ที่ห้องธุรการ

งานสายใยสันติปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 และ 8 ธันวาคม 2562 เปิดจองบัตรแล้ววันนี้ สนใจโทร 053 -713300 หรือ ซื้อได้ที่ห้องธุรการ

❤️❤️ครบรอบ 50 ปี ❤️❤️ชวนเพื่อน ที่ไม่เจอกันนานแล้ว กลับมาบ้านหลังนี้กัน????????งานสายใยสันติปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 และ 8 ธันวาคม 2562 เปิดจองบั...

อ่านเพิ่มเติม...
สรุปผลการแข่งขันรายการ สพม.36 2562

สรุปผลการแข่งขันรายการ สพม.36 2562

บาทหลวงวินัย เปลี่ยนบำรุง ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนสันติวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม...

อ่านเพิ่มเติม...
รางวัลเยาวชนคนดี ประจำปีการศึกษา2562 ได้แก่ด.ญ.ภวรรณกร บุณยรัตพันธ์

รางวัลเยาวชนคนดี ประจำปีการศึกษา2562 ได้แก่ด.ญ.ภวรรณกร บุณยรัตพันธ์

ดร.เดชา เดชะตุงคะ ผู้อำนวยการศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน มูลนิธิดร.สุข พุคยาภรณ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางเข้ามามอบเกียรติบัตรรางวัลและทุนให้แก่นักเรียนที่ได้รางวั...

อ่านเพิ่มเติม...
เยาวชนคนเก่ง เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยา

เยาวชนคนเก่ง เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยา

โรงเรียนสันติวิทยาขอแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่ง เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยา ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ปี 2562 ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ โดยเทศบา...

อ่านเพิ่มเติม...
เป็นกำลังใจให้นักเรียนคนเก่งในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานรอบแรกประจำปี ๒๕๖๒ เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยาชั้น ม.3/3

เป็นกำลังใจให้นักเรียนคนเก่งในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานรอบแรกประจำปี ๒๕๖๒ เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยาชั้น ม.3/3

เป็นกำลังใจให้นักเรียนคนเก่งในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานรอบแรกประจำปี ๒๕๖๒ เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยาชั้น ม.3/3  

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือสำรองที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรอง

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือสำรองที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรอง

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือสำรองที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิ...

อ่านเพิ่มเติม...
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชี...

อ่านเพิ่มเติม...
การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

"โรงเรียนสันติวิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ทา...

อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ

เซอร์มารี -เอมเม. รัตนา โพธิทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยศึกษา งานศิ...

อ่านเพิ่มเติม...
เซอร์มารี -เอมเม. รัตนา โพธิทอง มอบรางวัล

เซอร์มารี -เอมเม. รัตนา โพธิทอง มอบรางวัล

เซอร์มารี -เอมเม. รัตนา โพธิทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยศึกษา งานศิ...

อ่านเพิ่มเติม...
 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2561

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2561

 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ลูกเสือ-เนต...

อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาสีภายในโรงเรียนสันติวิทยา 2561

กีฬาสีภายในโรงเรียนสันติวิทยา 2561

ผ่านไป อย่างสวยงาม กับ กิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสันติวิทยา โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียนสันติวิทยา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา เข้าร...

อ่านเพิ่มเติม...
เด็กหญิงประกายทิพย์ ไชยวงค์ ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง

เด็กหญิงประกายทิพย์ ไชยวงค์ ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงประกายทิพย์ ไชยวงค์ ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง จากกีฬาว่ายน้ำท่ากบ 100 เมตร และ 1 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร จากการแ...

อ่านเพิ่มเติม...
การประกวดความสามารถพิเศษ Kids Talent ระดับปฐมวัย

การประกวดความสามารถพิเศษ Kids Talent ระดับปฐมวัย

การประกวดความสามารถพิเศษ Kids Talent ระดับปฐมวัยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงรายวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561ณ โรงเรียนสันติวิทยา  

อ่านเพิ่มเติม...
การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเวลาหลังเลิกเรียน

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเวลาหลังเลิกเรียน

โรงเรียนสันติวิทยา ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงรายทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเวลาหลังเลิกเรียน ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในโรงเรีย...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมและ STEM ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมโครงงานคุณธรรมและ STEM ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมโครงงานคุณธรรมและ STEM ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม...
วันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2561

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันเฉลิมขวัญแม่ฟ้า วันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2561 โดยมีพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ...

อ่านเพิ่มเติม...
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน (สช.) จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน (สช.) จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน (สช.) จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย    

อ่านเพิ่มเติม...
การถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพระนอน

การถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพระนอน

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสันติวิทยา ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง จัดขบวนแห่เทียน,ผ้าอาบน้ำฝน, สังฆทานและร่วมกันการถวายเทียนพรรษา เนื่...

อ่านเพิ่มเติม...
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ่านเพิ่มเติม...
มาเซอร์ลูซีลา คำแดง และ มาเซอร์เคลเลีย ศรจันทร์ เยี่ยมชมการนำเสนอโครงงานต่างๆของน้องอนุบาล

มาเซอร์ลูซีลา คำแดง และ มาเซอร์เคลเลีย ศรจันทร์ เยี่ยมชมการนำเสนอโครงงานต่างๆของน้องอนุบาล

มาเซอร์ลูซีลา คำแดง และ มาเซอร์เคลเลีย ศรจันทร์ เยี่ยมชมการนำเสนอโครงงานต่างๆของน้องอนุบาล

อ่านเพิ่มเติม...
 นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมบริจาคสิ่งของและสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้หอพักหญิงคริสเตียนเปาโล

นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมบริจาคสิ่งของและสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้หอพักหญิงคริสเตียนเปาโล

มาเซอร์เคลเลีย ศรจันทร์ ผู้แทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมบริจาคสิ่งของและสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้หอพักหญิงคริสเตียนเ...

อ่านเพิ่มเติม...
มุขนายก วุฒิเลิศ แห่ล้อม พร้อมด้วยคริสตชนคาทอลิกเชียงราย คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ประกอบวจนพิธีกรรม บำเพ็ญกุศลศพพระเทพสิทธินายก

มุขนายก วุฒิเลิศ แห่ล้อม พร้อมด้วยคริสตชนคาทอลิกเชียงราย คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ประกอบวจนพิธีกรรม บำเพ็ญกุศลศพพระเทพสิทธินายก

มุขนายก วุฒิเลิศ แห่ล้อม พร้อมด้วยคริสตชนคาทอลิกเชียงราย คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ประกอบวจนพิธีกรรม บำเพ็ญกุศลศพพระเทพสิทธินายก (...

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีต้อนรับ พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม โอกาสมิสซาแรก ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 8 กรกฎาคม 2561

พิธีต้อนรับ พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม โอกาสมิสซาแรก ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 8 กรกฎาคม 2561

พิธีต้อนรับ พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อมโอกาสมิสซาแรก ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด8 กรกฎาคม 2561    

อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับท่านมาแมร์ แมร์มารีอา กอเรตตี ลี มหาธิการิณี

ต้อนรับท่านมาแมร์ แมร์มารีอา กอเรตตี ลี มหาธิการิณี

ต้อนรับท่านมาแมร์ แมร์มารีอา กอเรตตี ลี มหาธิการิณี  

อ่านเพิ่มเติม...
ขอแสดงความยินดีกับครูณฐมน ทรายหมอ รางวัลครูดีเด่น 120 ปี คณะเซนต์ปอลฯ

ขอแสดงความยินดีกับครูณฐมน ทรายหมอ รางวัลครูดีเด่น 120 ปี คณะเซนต์ปอลฯ

ขอแสดงความยินดีกับครูณฐมน ทรายหมอ รางวัลครูดีเด่น 120 ปี คณะเซนต์ปอลฯ

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  2561

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2561

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  2561         &nbs...

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยาได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่  2018

โรงเรียนสันติวิทยาได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่ 2018

โรงเรียนสันติวิทยาได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสันติวิทยา เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรม การเต้...

อ่านเพิ่มเติม...
โครงงาน "ใบไม้มีประโยชน์" ของน้องอนุบาล

โครงงาน "ใบไม้มีประโยชน์" ของน้องอนุบาล

โครงงาน "ใบไม้มีประโยชน์" ของน้องอนุบาล

อ่านเพิ่มเติม...
เช้านี้การทดลอง walking water วิทยาศาสตร์ อยู่รอบตัวเราน้อง อนุบาล สนุกได้ความรู้

เช้านี้การทดลอง walking water วิทยาศาสตร์ อยู่รอบตัวเราน้อง อนุบาล สนุกได้ความรู้

เช้านี้การทดลอง walking water วิทยาศาสตร์ อยู่รอบตัวเราน้อง อนุบาล สนุกได้ความรู้

อ่านเพิ่มเติม...
STEM น้องอนุบาลกับ โครงงานฟองสบู่

STEM น้องอนุบาลกับ โครงงานฟองสบู่

STEM น้องอนุบาลกับ โครงงานฟองสบู่ สนุก ได้ความรู้ ปฎิบัติได้ #สมองของเด็ก 2-5 ขวบ มีการเจริญเติบโตที่มากที่สุด ดังนั้นการปลูกฝั่ง เราควรให้ค...

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมผู้ปกครอง 2561

ประชุมผู้ปกครอง 2561

นางสาวเนาวรัตน์ คำแดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา  เป็นประธานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้...

อ่านเพิ่มเติม...
สานสัมพันธ์พี่น้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2561

สานสัมพันธ์พี่น้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2561

สานสัมพันธ์พี่น้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2561 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างพี่กับน้องภายในสถาบัน    

อ่านเพิ่มเติม...
รตอ.ณัฐวุฒิ แก้วสืบ รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองเชียงราย มาให้ความรู้เรื่องจราจรแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

รตอ.ณัฐวุฒิ แก้วสืบ รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองเชียงราย มาให้ความรู้เรื่องจราจรแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

รตอ.ณัฐวุฒิ แก้วสืบ รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองเชียงราย มาให้ความรู้เรื่องจราจรแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมหน้าเสาธง กับคุณครูภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมหน้าเสาธง กับคุณครูภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมหน้าเสาธง กับคุณครูภาษาต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...
ผลงานนักเรียน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผลงานนักเรียน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผลงานนักเรียน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

อ่านเพิ่มเติม...
การฝึกซ้อมแผนป้องกันไฟไหม่ แผ่นดินไหว

การฝึกซ้อมแผนป้องกันไฟไหม่ แผ่นดินไหว

อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอ โดยส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง หรือพลั้งเผลอ ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรั...

อ่านเพิ่มเติม...
ไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง  2561

ไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง 2561

 ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูใ...

อ่านเพิ่มเติม...
การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 25ุ61

การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 25ุ61

 โรงเรียนสันติวิทยา จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 25ุ61 โดยให้นักเรียนและคณะครูทุกคนมีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งดังกล่าวใน...

อ่านเพิ่มเติม...
เช้านี้มาเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ​ น้อง​อนุบาล​ 2

เช้านี้มาเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ​ น้อง​อนุบาล​ 2

เช้านี้มาเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ น้องอนุบาล 2

อ่านเพิ่มเติม...
computer for​ kids.​ เสริมสร้่างความคิด​ จินตนาการน้องอนุบาล​ เรียนอย่างไรให้มีความสุข

computer for​ kids.​ เสริมสร้่างความคิด​ จินตนาการน้องอนุบาล​ เรียนอย่างไรให้มีความสุข

computer for kids. เสริมสร้่างความคิด จินตนาการน้องอนุบาล เรียนอย่างไรให้มีความสุข  

อ่านเพิ่มเติม...
พี่​ ม.4​ กับเมนูอาหารว่าง​ เด็กยุคใหม่ต้อง​ลงมือทำ​

พี่​ ม.4​ กับเมนูอาหารว่าง​ เด็กยุคใหม่ต้อง​ลงมือทำ​

พี่ ม.4 กับเมนูอาหารว่าง เด็กยุคใหม่ต้องลงมือทำ

อ่านเพิ่มเติม...
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์​ ทดลอง​ เรียนรู้​ ปฎิบัติ​

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์​ ทดลอง​ เรียนรู้​ ปฎิบัติ​

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ทดลอง เรียนรู้ ปฎิบัติ  

อ่านเพิ่มเติม...
ห้องศูนย์พัฒนาการและสื่อ

ห้องศูนย์พัฒนาการและสื่อ

ห้องศูนย์พัฒนาการและสื่อ น้องอนุบาล การพัฒนาด้านความคิดควรเริ่มแต่วัยเด็ก

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน 2561

พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน 2561

พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน 2561                 พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน ข...

อ่านเพิ่มเติม...
พื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสมอง

พื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสมอง

กิจกรรมน้องเตรียมอนุบาล พื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสมอง เรารับนักเรียนตั้งแต่ 1 ปี 8 เดือน สนใจโทร.053-713300

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมหน้าเสาธง ที่แสดงออกของการเป็นนักเรียนสันติ ยืนตรง การไหว้ 

อ่านเพิ่มเติม...
คาบเรียนวิชาคนตรี น้องอนุบาล การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนได้ลงมือทำ

คาบเรียนวิชาคนตรี น้องอนุบาล การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนได้ลงมือทำ

คาบเรียนวิชาคนตรี น้องอนุบาล การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนได้ลงมือทำ    

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย 2560 โดยมี เซอร์ ลูซีลา คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาเป็นผู้มอบใบ ประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ณ...

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 โดยมี เซอร์ยูเรนา โจหิงส์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสันติวิทยาเป็นผู้มอบ ประกาศนียบัตร ให้กับน...

อ่านเพิ่มเติม...
เตรียมอนุบาลโรงเรียนสันติวิทยา

เตรียมอนุบาลโรงเรียนสันติวิทยา

“วัย 2-3 ขวบ เป็นวัยแห่งการเรียนรู้พัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ดังนั้น การส่งเสริมพัฒนาการจึงเป็นสิ่งสำคัญ ” มาเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ให้กับน้องๆ กั...

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกอ๊อดของนักเรียนอนุบาล 2560

โรงเรียนสันติวิทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกอ๊อดของนักเรียนอนุบาล 2560

โรงเรียนสันติวิทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกอ๊อดของนักเรียนอนุบาล 3  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝึกเพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต อยู่ร่วมก...

อ่านเพิ่มเติม...
ยินดีกับทีมหุ่นยนต์สันติ กับเหรียญเงิน ระดับชาติ

ยินดีกับทีมหุ่นยนต์สันติ กับเหรียญเงิน ระดับชาติ

ยินดีกับทีมหุ่นยนต์สันติ กับเหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมค่ายคุณธรรม 2560

กิจกรรมค่ายคุณธรรม 2560

  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งทางโรงเรียนจัดการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม  

อ่านเพิ่มเติม...
 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนสันติวิทยา 2560

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนสันติวิทยา 2560

   ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ลูก...

อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาสี 2560

กีฬาสี 2560

ผ่านไป อย่างสวยงาม กับ กิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสันติวิทยา โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียนสันติวิทยา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา เข้าร...

อ่านเพิ่มเติม...
สุขสันต์วันคริสมาสต์ 2560

สุขสันต์วันคริสมาสต์ 2560

สุขสันต์วันคริสมาสต์ 2560 เนื่องในวันคริสตสมภพ หรือวันคริสตต์มาส ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่คริสต์ศาสนิกชนทั่วโลก ร่วมกัน การฉลองว...

อ่านเพิ่มเติม...
ตัวแทนนักเรียนแข่งขัน ในระดับภาค

ตัวแทนนักเรียนแข่งขัน ในระดับภาค

ตัวแทนนักเรียน ในการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 มากกว่า เหรียญรางวัล นั่นคือประสบการณ์ ที่นักเรียนได้รับ ยินดีกับนักเรียนทุกคน ...

อ่านเพิ่มเติม...
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับภาค เจอกันในระดับชาติ ต่อไป

ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับภาค เจอกันในระดับชาติ ต่อไป

ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับภาค เจอกันในระดับชาติ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสนติวิทยา ในการจัดงานสายใยสันติ 2560

โรงเรียนสนติวิทยา ในการจัดงานสายใยสันติ 2560

โรงเรียนสนติวิทยา ในการจัดงานสายใยสันติ 2560 ใน ครั้งนี้ได้จัดรูปแบบของโต๊ะจีน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรี...

อ่านเพิ่มเติม...
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมขบวนทอดกฐินพระราชทาน

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมขบวนทอดกฐินพระราชทาน

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมขบวนทอดกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง     \

อ่านเพิ่มเติม...
บุคคลต้นแบบตามหลักคุณธรรม ๙ ประการ

บุคคลต้นแบบตามหลักคุณธรรม ๙ ประการ

จังหวัดเชียงราย โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยาเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลต...

อ่านเพิ่มเติม...
เยาวชนได้รับโลห์ดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

เยาวชนได้รับโลห์ดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

เยาวชนได้รับโลห์ดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 61.ด้านการสร้างซื่อเสียงให้สถาบัน การเรียน คุณธรรม จริยธรรม ความรู...

อ่านเพิ่มเติม...
วันเฉลิมขวัญแม่ฟ้า วันแม่แห่งชาติ

วันเฉลิมขวัญแม่ฟ้า วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันเฉลิมขวัญแม่ฟ้า วันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2560 โดยมีพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ...

อ่านเพิ่มเติม...
หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่่งชั้นเรียน ผ่านกระบวนการ STEM

หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่่งชั้นเรียน ผ่านกระบวนการ STEM

โรงเรียนสันติวิทยา จัดงานวันวิชาการหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่่งชั้นเรียน ผ่านกระบวนการ STEM ทำให้นักเรียนได้ความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการ stem ผ่านทั้ง 8 ...

อ่านเพิ่มเติม...
ตามรอยพ่อ ส่องฟ้า มหาวชิราลงกรณฯ

ตามรอยพ่อ ส่องฟ้า มหาวชิราลงกรณฯ

เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนสันติวิทยาเชียงรายได้จัดงาน "ตามรอยพ่อ ส่องฟ้า ม...

อ่านเพิ่มเติม...
จิตอาสาโรงเรียนสันติวิทยา

จิตอาสาโรงเรียนสันติวิทยา

เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือและมีส่วนร่วม โดยการ ออกค่ายจิตอ...

อ่านเพิ่มเติม...
อนุบาลเกมส์ 2017

อนุบาลเกมส์ 2017

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. กรมพลศึกษา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเด็กเล็ก ''อนุ...

อ่านเพิ่มเติม...
แห่เทียนเข้าพรรษา 2560

แห่เทียนเข้าพรรษา 2560

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสันติวิทยา ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง จัดขบวนแห่เทียน,ผ้าอาบน้ำฝน, สังฆทานและร่วมกันการถวายเทียนพรรษา เนื่...

อ่านเพิ่มเติม...
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสันติวิทยา ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล...

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  2560

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2560

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  2560          &nb...

อ่านเพิ่มเติม...
การซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

การซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอ โดยส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง หรือพลั้งเผลอ ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรั...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนสันติวิทยาได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสันติวิทยา เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรม การเต้นแอโรบิก ก...

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์

March 2021
8
Monday
00:17
BuaXua Calendar
2669175
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
36
425
461
2662895
4543
31529
2669175

Your IP: 3.239.159.107
Server Time: 2021-03-08 00:17:16

Login Form