banner2019

ประชาสัมพันธ์

Prev Next Page:
งานสายใยสันติปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 และ 8 ธันวาคม 2562 เปิดจองบัตรแล้ววันนี้ สนใจโทร 053 -713300 หรือ ซื้อได้ที่ห้องธุรการ

งานสายใยสันติปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 และ 8 ธันวาคม 2562 เปิดจองบัตรแล้ววันนี้ สนใจโทร 053 -713300 หรือ ซื้อได้ที่ห้องธุรการ

❤️❤️ครบรอบ 50 ปี ❤️❤️ชวนเพื่อน ที่ไม่เจอกันนานแล้ว กลับมาบ้านหลังนี้กัน????????งานสายใยสันติปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 และ 8 ธันวาคม 2562 เปิดจองบั...

อ่านเพิ่มเติม...
สรุปผลการแข่งขันรายการ สพม.36 2562

สรุปผลการแข่งขันรายการ สพม.36 2562

บาทหลวงวินัย เปลี่ยนบำรุง ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนสันติวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม...

อ่านเพิ่มเติม...
รางวัลเยาวชนคนดี ประจำปีการศึกษา2562 ได้แก่ด.ญ.ภวรรณกร บุณยรัตพันธ์

รางวัลเยาวชนคนดี ประจำปีการศึกษา2562 ได้แก่ด.ญ.ภวรรณกร บุณยรัตพันธ์

ดร.เดชา เดชะตุงคะ ผู้อำนวยการศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน มูลนิธิดร.สุข พุคยาภรณ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางเข้ามามอบเกียรติบัตรรางวัลและทุนให้แก่นักเรียนที่ได้รางวั...

อ่านเพิ่มเติม...
เยาวชนคนเก่ง เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยา

เยาวชนคนเก่ง เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยา

โรงเรียนสันติวิทยาขอแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่ง เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยา ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ปี 2562 ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ โดยเทศบา...

อ่านเพิ่มเติม...
เป็นกำลังใจให้นักเรียนคนเก่งในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานรอบแรกประจำปี ๒๕๖๒ เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยาชั้น ม.3/3

เป็นกำลังใจให้นักเรียนคนเก่งในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานรอบแรกประจำปี ๒๕๖๒ เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยาชั้น ม.3/3

เป็นกำลังใจให้นักเรียนคนเก่งในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานรอบแรกประจำปี ๒๕๖๒ เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยาชั้น ม.3/3  

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือสำรองที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรอง

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือสำรองที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรอง

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือสำรองที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิ...

อ่านเพิ่มเติม...
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชี...

อ่านเพิ่มเติม...
การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

"โรงเรียนสันติวิทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ทา...

อ่านเพิ่มเติม...
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ

เซอร์มารี -เอมเม. รัตนา โพธิทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยศึกษา งานศิ...

อ่านเพิ่มเติม...
เซอร์มารี -เอมเม. รัตนา โพธิทอง มอบรางวัล

เซอร์มารี -เอมเม. รัตนา โพธิทอง มอบรางวัล

เซอร์มารี -เอมเม. รัตนา โพธิทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยศึกษา งานศิ...

อ่านเพิ่มเติม...
 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2561

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2561

 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ลูกเสือ-เนต...

อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาสีภายในโรงเรียนสันติวิทยา 2561

กีฬาสีภายในโรงเรียนสันติวิทยา 2561

ผ่านไป อย่างสวยงาม กับ กิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสันติวิทยา โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียนสันติวิทยา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา เข้าร...

อ่านเพิ่มเติม...
เด็กหญิงประกายทิพย์ ไชยวงค์ ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง

เด็กหญิงประกายทิพย์ ไชยวงค์ ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงประกายทิพย์ ไชยวงค์ ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง จากกีฬาว่ายน้ำท่ากบ 100 เมตร และ 1 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร จากการแ...

อ่านเพิ่มเติม...
การประกวดความสามารถพิเศษ Kids Talent ระดับปฐมวัย

การประกวดความสามารถพิเศษ Kids Talent ระดับปฐมวัย

การประกวดความสามารถพิเศษ Kids Talent ระดับปฐมวัยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงรายวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561ณ โรงเรียนสันติวิทยา  

อ่านเพิ่มเติม...
การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเวลาหลังเลิกเรียน

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเวลาหลังเลิกเรียน

โรงเรียนสันติวิทยา ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงรายทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเวลาหลังเลิกเรียน ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในโรงเรีย...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมและ STEM ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมโครงงานคุณธรรมและ STEM ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมโครงงานคุณธรรมและ STEM ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม...
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันเฉลิมขวัญแม่ฟ้า วันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2561 โดยมีพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ...

อ่านเพิ่มเติม...
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน (สช.) จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน (สช.) จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน (สช.) จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย    

อ่านเพิ่มเติม...
การถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพระนอน

การถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดพระนอน

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสันติวิทยา ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง จัดขบวนแห่เทียน,ผ้าอาบน้ำฝน, สังฆทานและร่วมกันการถวายเทียนพรรษา เนื่...

อ่านเพิ่มเติม...
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ่านเพิ่มเติม...
มาเซอร์ลูซีลา คำแดง และ มาเซอร์เคลเลีย ศรจันทร์ เยี่ยมชมการนำเสนอโครงงานต่างๆของน้องอนุบาล

มาเซอร์ลูซีลา คำแดง และ มาเซอร์เคลเลีย ศรจันทร์ เยี่ยมชมการนำเสนอโครงงานต่างๆของน้องอนุบาล

มาเซอร์ลูซีลา คำแดง และ มาเซอร์เคลเลีย ศรจันทร์ เยี่ยมชมการนำเสนอโครงงานต่างๆของน้องอนุบาล

อ่านเพิ่มเติม...
 นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมบริจาคสิ่งของและสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้หอพักหญิงคริสเตียนเปาโล

นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมบริจาคสิ่งของและสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้หอพักหญิงคริสเตียนเปาโล

มาเซอร์เคลเลีย ศรจันทร์ ผู้แทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมบริจาคสิ่งของและสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้หอพักหญิงคริสเตียนเ...

อ่านเพิ่มเติม...
มุขนายก วุฒิเลิศ แห่ล้อม พร้อมด้วยคริสตชนคาทอลิกเชียงราย คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ประกอบวจนพิธีกรรม บำเพ็ญกุศลศพพระเทพสิทธินายก

มุขนายก วุฒิเลิศ แห่ล้อม พร้อมด้วยคริสตชนคาทอลิกเชียงราย คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ประกอบวจนพิธีกรรม บำเพ็ญกุศลศพพระเทพสิทธินายก

มุขนายก วุฒิเลิศ แห่ล้อม พร้อมด้วยคริสตชนคาทอลิกเชียงราย คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ประกอบวจนพิธีกรรม บำเพ็ญกุศลศพพระเทพสิทธินายก (...

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีต้อนรับ พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม โอกาสมิสซาแรก ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 8 กรกฎาคม 2561

พิธีต้อนรับ พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม โอกาสมิสซาแรก ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 8 กรกฎาคม 2561

พิธีต้อนรับ พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อมโอกาสมิสซาแรก ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด8 กรกฎาคม 2561    

อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับท่านมาแมร์ แมร์มารีอา กอเรตตี ลี มหาธิการิณี

ต้อนรับท่านมาแมร์ แมร์มารีอา กอเรตตี ลี มหาธิการิณี

ต้อนรับท่านมาแมร์ แมร์มารีอา กอเรตตี ลี มหาธิการิณี  

อ่านเพิ่มเติม...
ขอแสดงความยินดีกับครูณฐมน ทรายหมอ รางวัลครูดีเด่น 120 ปี คณะเซนต์ปอลฯ

ขอแสดงความยินดีกับครูณฐมน ทรายหมอ รางวัลครูดีเด่น 120 ปี คณะเซนต์ปอลฯ

ขอแสดงความยินดีกับครูณฐมน ทรายหมอ รางวัลครูดีเด่น 120 ปี คณะเซนต์ปอลฯ

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2561

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2561

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  2561         &nbs...

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยาได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่ 2018

โรงเรียนสันติวิทยาได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่ 2018

โรงเรียนสันติวิทยาได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสันติวิทยา เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรม การเต้...

อ่านเพิ่มเติม...
โครงงาน "ใบไม้มีประโยชน์" ของน้องอนุบาล

โครงงาน "ใบไม้มีประโยชน์" ของน้องอนุบาล

โครงงาน "ใบไม้มีประโยชน์" ของน้องอนุบาล

อ่านเพิ่มเติม...
เช้านี้การทดลอง walking water วิทยาศาสตร์ อยู่รอบตัวเราน้อง อนุบาล สนุกได้ความรู้

เช้านี้การทดลอง walking water วิทยาศาสตร์ อยู่รอบตัวเราน้อง อนุบาล สนุกได้ความรู้

เช้านี้การทดลอง walking water วิทยาศาสตร์ อยู่รอบตัวเราน้อง อนุบาล สนุกได้ความรู้

อ่านเพิ่มเติม...
STEM น้องอนุบาลกับ โครงงานฟองสบู่

STEM น้องอนุบาลกับ โครงงานฟองสบู่

STEM น้องอนุบาลกับ โครงงานฟองสบู่ สนุก ได้ความรู้ ปฎิบัติได้ #สมองของเด็ก 2-5 ขวบ มีการเจริญเติบโตที่มากที่สุด ดังนั้นการปลูกฝั่ง เราควรให้ค...

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมผู้ปกครอง 2561

ประชุมผู้ปกครอง 2561

นางสาวเนาวรัตน์ คำแดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา  เป็นประธานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้...

อ่านเพิ่มเติม...
สานสัมพันธ์พี่น้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2561

สานสัมพันธ์พี่น้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2561

สานสัมพันธ์พี่น้อง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2561 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างพี่กับน้องภายในสถาบัน    

อ่านเพิ่มเติม...
รตอ.ณัฐวุฒิ แก้วสืบ รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองเชียงราย มาให้ความรู้เรื่องจราจรแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

รตอ.ณัฐวุฒิ แก้วสืบ รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองเชียงราย มาให้ความรู้เรื่องจราจรแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

รตอ.ณัฐวุฒิ แก้วสืบ รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองเชียงราย มาให้ความรู้เรื่องจราจรแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมหน้าเสาธง กับคุณครูภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมหน้าเสาธง กับคุณครูภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมหน้าเสาธง กับคุณครูภาษาต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...
ผลงานนักเรียน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผลงานนักเรียน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ผลงานนักเรียน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

อ่านเพิ่มเติม...
การฝึกซ้อมแผนป้องกันไฟไหม่ แผ่นดินไหว

การฝึกซ้อมแผนป้องกันไฟไหม่ แผ่นดินไหว

อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอ โดยส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง หรือพลั้งเผลอ ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรั...

อ่านเพิ่มเติม...
ไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง 2561

ไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง 2561

 ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูใ...

อ่านเพิ่มเติม...
การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 25ุ61

การเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 25ุ61

 โรงเรียนสันติวิทยา จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 25ุ61 โดยให้นักเรียนและคณะครูทุกคนมีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งดังกล่าวใน...

อ่านเพิ่มเติม...
เช้านี้มาเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ​ น้อง​อนุบาล​ 2

เช้านี้มาเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ​ น้อง​อนุบาล​ 2

เช้านี้มาเรียนภาษาจีนกับเหล่าซือ น้องอนุบาล 2

อ่านเพิ่มเติม...
computer for​ kids.​ เสริมสร้่างความคิด​ จินตนาการน้องอนุบาล​ เรียนอย่างไรให้มีความสุข

computer for​ kids.​ เสริมสร้่างความคิด​ จินตนาการน้องอนุบาล​ เรียนอย่างไรให้มีความสุข

computer for kids. เสริมสร้่างความคิด จินตนาการน้องอนุบาล เรียนอย่างไรให้มีความสุข  

อ่านเพิ่มเติม...
พี่​ ม.4​ กับเมนูอาหารว่าง​ เด็กยุคใหม่ต้อง​ลงมือทำ​

พี่​ ม.4​ กับเมนูอาหารว่าง​ เด็กยุคใหม่ต้อง​ลงมือทำ​

พี่ ม.4 กับเมนูอาหารว่าง เด็กยุคใหม่ต้องลงมือทำ

อ่านเพิ่มเติม...
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์​ ทดลอง​ เรียนรู้​ ปฎิบัติ​

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์​ ทดลอง​ เรียนรู้​ ปฎิบัติ​

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ทดลอง เรียนรู้ ปฎิบัติ  

อ่านเพิ่มเติม...
ห้องศูนย์พัฒนาการและสื่อ

ห้องศูนย์พัฒนาการและสื่อ

ห้องศูนย์พัฒนาการและสื่อ น้องอนุบาล การพัฒนาด้านความคิดควรเริ่มแต่วัยเด็ก

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน 2561

พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน 2561

พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน 2561                 พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน ข...

อ่านเพิ่มเติม...
พื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสมอง

พื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสมอง

กิจกรรมน้องเตรียมอนุบาล พื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาสมอง เรารับนักเรียนตั้งแต่ 1 ปี 8 เดือน สนใจโทร.053-713300

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมหน้าเสาธง ที่แสดงออกของการเป็นนักเรียนสันติ ยืนตรง การไหว้ 

อ่านเพิ่มเติม...
คาบเรียนวิชาคนตรี น้องอนุบาล การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนได้ลงมือทำ

คาบเรียนวิชาคนตรี น้องอนุบาล การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนได้ลงมือทำ

คาบเรียนวิชาคนตรี น้องอนุบาล การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนได้ลงมือทำ    

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย 2560 โดยมี เซอร์ ลูซีลา คำแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาเป็นผู้มอบใบ ประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ณ...

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 โดยมี เซอร์ยูเรนา โจหิงส์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสันติวิทยาเป็นผู้มอบ ประกาศนียบัตร ให้กับน...

อ่านเพิ่มเติม...
เตรียมอนุบาลโรงเรียนสันติวิทยา

เตรียมอนุบาลโรงเรียนสันติวิทยา

“วัย 2-3 ขวบ เป็นวัยแห่งการเรียนรู้พัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ดังนั้น การส่งเสริมพัฒนาการจึงเป็นสิ่งสำคัญ ” มาเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ให้กับน้องๆ กั...

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกอ๊อดของนักเรียนอนุบาล 2560

โรงเรียนสันติวิทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกอ๊อดของนักเรียนอนุบาล 2560

โรงเรียนสันติวิทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกอ๊อดของนักเรียนอนุบาล 3  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝึกเพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต อยู่ร่วมก...

อ่านเพิ่มเติม...
ยินดีกับทีมหุ่นยนต์สันติ กับเหรียญเงิน ระดับชาติ

ยินดีกับทีมหุ่นยนต์สันติ กับเหรียญเงิน ระดับชาติ

ยินดีกับทีมหุ่นยนต์สันติ กับเหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมค่ายคุณธรรม 2560

กิจกรรมค่ายคุณธรรม 2560

  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งทางโรงเรียนจัดการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม  

อ่านเพิ่มเติม...
 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนสันติวิทยา 2560

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนสันติวิทยา 2560

   ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ลูก...

อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาสี 2560

กีฬาสี 2560

ผ่านไป อย่างสวยงาม กับ กิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสันติวิทยา โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียนสันติวิทยา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา เข้าร...

อ่านเพิ่มเติม...
สุขสันต์วันคริสมาสต์ 2560

สุขสันต์วันคริสมาสต์ 2560

สุขสันต์วันคริสมาสต์ 2560 เนื่องในวันคริสตสมภพ หรือวันคริสตต์มาส ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่คริสต์ศาสนิกชนทั่วโลก ร่วมกัน การฉลองว...

อ่านเพิ่มเติม...
ตัวแทนนักเรียนแข่งขัน ในระดับภาค

ตัวแทนนักเรียนแข่งขัน ในระดับภาค

ตัวแทนนักเรียน ในการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 มากกว่า เหรียญรางวัล นั่นคือประสบการณ์ ที่นักเรียนได้รับ ยินดีกับนักเรียนทุกคน ...

อ่านเพิ่มเติม...
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับภาค เจอกันในระดับชาติ ต่อไป

ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับภาค เจอกันในระดับชาติ ต่อไป

ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับภาค เจอกันในระดับชาติ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสนติวิทยา ในการจัดงานสายใยสันติ 2560

โรงเรียนสนติวิทยา ในการจัดงานสายใยสันติ 2560

โรงเรียนสนติวิทยา ในการจัดงานสายใยสันติ 2560 ใน ครั้งนี้ได้จัดรูปแบบของโต๊ะจีน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรี...

อ่านเพิ่มเติม...
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมขบวนทอดกฐินพระราชทาน

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมขบวนทอดกฐินพระราชทาน

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา ร่วมขบวนทอดกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง     \

อ่านเพิ่มเติม...
บุคคลต้นแบบตามหลักคุณธรรม ๙ ประการ

บุคคลต้นแบบตามหลักคุณธรรม ๙ ประการ

จังหวัดเชียงราย โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยาเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลต...

อ่านเพิ่มเติม...
เยาวชนได้รับโลห์ดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

เยาวชนได้รับโลห์ดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

เยาวชนได้รับโลห์ดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 61.ด้านการสร้างซื่อเสียงให้สถาบัน การเรียน คุณธรรม จริยธรรม ความรู...

อ่านเพิ่มเติม...
วันเฉลิมขวัญแม่ฟ้า วันแม่แห่งชาติ

วันเฉลิมขวัญแม่ฟ้า วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันเฉลิมขวัญแม่ฟ้า วันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2560 โดยมีพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ...

อ่านเพิ่มเติม...
หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่่งชั้นเรียน ผ่านกระบวนการ STEM

หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่่งชั้นเรียน ผ่านกระบวนการ STEM

โรงเรียนสันติวิทยา จัดงานวันวิชาการหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่่งชั้นเรียน ผ่านกระบวนการ STEM ทำให้นักเรียนได้ความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการ stem ผ่านทั้ง 8 ...

อ่านเพิ่มเติม...
ตามรอยพ่อ ส่องฟ้า มหาวชิราลงกรณฯ

ตามรอยพ่อ ส่องฟ้า มหาวชิราลงกรณฯ

เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนสันติวิทยาเชียงรายได้จัดงาน "ตามรอยพ่อ ส่องฟ้า ม...

อ่านเพิ่มเติม...
จิตอาสาโรงเรียนสันติวิทยา

จิตอาสาโรงเรียนสันติวิทยา

เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือและมีส่วนร่วม โดยการ ออกค่ายจิตอ...

อ่านเพิ่มเติม...
อนุบาลเกมส์ 2017

อนุบาลเกมส์ 2017

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. กรมพลศึกษา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเด็กเล็ก ''อนุ...

อ่านเพิ่มเติม...
แห่เทียนเข้าพรรษา 2560

แห่เทียนเข้าพรรษา 2560

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสันติวิทยา ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง จัดขบวนแห่เทียน,ผ้าอาบน้ำฝน, สังฆทานและร่วมกันการถวายเทียนพรรษา เนื่...

อ่านเพิ่มเติม...
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสันติวิทยา ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล...

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2560

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2560

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  2560          &nb...

อ่านเพิ่มเติม...
การซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

การซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอ โดยส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง หรือพลั้งเผลอ ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรั...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนสันติวิทยาได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสันติวิทยา เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรม การเต้นแอโรบิก ก...

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสันติวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

  โรงเรียนสันติวิทยา  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560                 &nbs...

อ่านเพิ่มเติม...
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น         

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน 2560

พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน 2560

พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน 2560                 พิธีมิสซาขอพรเปิดภาคเรียน ค...

อ่านเพิ่มเติม...
ผลการสอบคัดเลือกครู (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2560  โรงเรียนสันติวิทยา

ผลการสอบคัดเลือกครู (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสันติวิทยา

ผลการสอบคัดเลือกครู (สอบข้อเขียน)  ประจำปีการศึกษา 2560   โรงเรียนสันติวิทยา      1.วิชาภาษาไทย    ...

อ่านเพิ่มเติม...
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายกิจกรรม เพื่อ สร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน ในหมู่คณะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายกิจกรรม เพื่อ สร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน ในหมู่คณะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายกิจกรรม เพื่อ สร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน ในหมู่คณะ และมีการกล่าวความรู้สึกต่อกัน ก่อนจบการศึกษา   ...

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกอ๊อดของนักเรียนอนุบาล 3

โรงเรียนสันติวิทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกอ๊อดของนักเรียนอนุบาล 3

โรงเรียนสันติวิทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกอ๊อดของนักเรียนอนุบาล 3 โดยมี กิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝึกเพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีว...

อ่านเพิ่มเติม...
แจ้งผู้ปกครองสามารถ เข้าดูผลสอบโอเน็ตของนักเรียนจากเว็บไซต์ สทศ ได้ที่

แจ้งผู้ปกครองสามารถ เข้าดูผลสอบโอเน็ตของนักเรียนจากเว็บไซต์ สทศ ได้ที่

แจ้งผู้ปกครองสามารถ เข้าดูผลสอบโอเน็ตของนักเรียนจากเว็บไซต์ สทศ ได้ที่ http://www.niets.or.th/th/ จากนั้นให้ click ดูผลสอบ กรอกปีการศึกษา 25...

อ่านเพิ่มเติม...
นักเรียนคนเก่ง สันติวิทยา

นักเรียนคนเก่ง สันติวิทยา

นักเรียนคนเก่ง สันติวิทยาเข้ารับรางวัล ประเภทต่างๆจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66ทั้งระดับภาคและระดับจั...

อ่านเพิ่มเติม...
วันคริสตต์มาส 2559

วันคริสตต์มาส 2559

 บาทหลวงพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ เจ้าอาวาทวัดแม่พระบังเกิด อวยพรและให้โอวาทกับเด็กนักเรียน เนื่องในวันคริสตสมภพ หรือวันคริสตต์มาส ซึ่งตรงก...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมกีฬาสี 2559

กิจกรรมกีฬาสี 2559

ผ่านไป อย่างสวยงาม กับ กิจกรรม การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสันติวิทยา โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียนสันติวิทยา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา เข้าร...

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยาเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดลำปาง

โรงเรียนสันติวิทยาเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดลำปาง

โรงเรียนสันติวิทยาเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559

  โรงเรียนสันติวิทยา จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนสันติวิทยา ลูกเสื...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษอนุบาล

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษอนุบาล

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษอนุบาล เพื่อให้น้องอนุบาลมีความรู้ และความสามารถ ในด้านภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสันติวิทยา จึงได้จัดค่ายภาษาอังกฤษขึ้นมา &n...

อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา…

โรงเรียนสันติวิทยา จัด การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้น...

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

โรงเรียนสันติวิทยา จัดพิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย โดยมีคณะผู้บรืหาร ครู นักเรียน และพนักงาน เข้าร...

อ่านเพิ่มเติม...
พิธีฉลองแม่พระบังเกิดเชียงราย

พิธีฉลองแม่พระบังเกิดเชียงราย

ฉลองแม่พระบังเกิดเชียงราย           โรงเรียนสันติวิทยา จัดงานวันฉลองพระแม่บังเกิด ซึ่งเป็นมารดาของ พระเยซูเจ้าและเป็นองค์อุป...

อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขัน สัปดาห์ วันวิทยาศาสตร์

การแข่งขัน สัปดาห์ วันวิทยาศาสตร์

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จาก ณ ศูนย์การเรียนรู้ (Discovery Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  2559      

อ่านเพิ่มเติม...
นิทรรศการ กิจกรรม Thailand STEM Festival 2016

นิทรรศการ กิจกรรม Thailand STEM Festival 2016

นักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรม Thailand STEM Festival 2016 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่...

อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวิชาการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระผ่านกระบวนการสะเต็มศึกษา

กิจกรรมวิชาการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระผ่านกระบวนการสะเต็มศึกษา

กิจกรรมวิชาการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระผ่านกระบวนการสะเต็มศึกษา        

อ่านเพิ่มเติม...
การซ้อมไฟไหม้และแผ่นดินไหว

การซ้อมไฟไหม้และแผ่นดินไหว

การซ้อมไฟไหม้และแผ่นดินไหว     

อ่านเพิ่มเติม...
วันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู๋ 2559

วันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู๋ 2559

วันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู๋ 2559    

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์

October 2019
17
Thursday
14:58
BuaXua Calendar
1996787
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1512
1470
5876
1985838
13955
26511
1996787

Your IP: 18.207.134.98
Server Time: 2019-10-17 14:58:31

Login Form