พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยาเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงตนว่าเป็นศิษย์และระลึกถึงพระคุณครู โดยมีบาทหลวงวินัย เปลี่ยนบำรุง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ณ หอประชุมปิติมหาการุญ โรงเรียนสันติวิทยา\

116131182 2976194449155541 749282376871362843 o

115975045 2976194582488861 665261572242276789 o

109788901 2976194442488875 2773299776656000721 o

109780327 2976194559155530 5539669952228664076 o