วจนพิธีกรรม เปิดปีการศึกษา 2563

วจนพิธีกรรม เปิดปีการศึกษา 2563 โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีในหอประชุมปิติมหาการุณ เพื่อเป็นการขอพร ให้มีขวัญกำลังใจและประสบผลสำเร็จในการเรียน โดยมี บาทหลวงวินัย เปลี่ยนบำรูง ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธาน

115932750 2967616023346717 5822423630490945771 o

115909236 2967616046680048 616302139658608724 o

115558513 2967615866680066 3419032166711084535 o

115824291 2967615900013396 5327546509489475209 o