ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันติวิทยา

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันติวิทยา

86173569 2594028394038817 5396897604543971328 o