การเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net

การเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

83226803 2570468426394814 8012655437973291008 o

84284591 2570468289728161 3917331201282539520 o

84279790 2570468209728169 7838667008597032960 o

✌️✌️