สรุปผลการแข่งขันรายการ สพม.36 2562

บาทหลวงวินัย เปลี่ยนบำรุง ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนสันติวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม 2562 ระดับจังหวัด
สรุปผลการแข่งขันรายการ สพม.36
- เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติ 6 รายการ
- เหรียญทอง 50 รายการ
- เหรียญเงิน 20 รายการ
- เหรียญทองแดง 15 รายการ