รางวัลเยาวชนคนดี ประจำปีการศึกษา2562 ได้แก่ด.ญ.ภวรรณกร บุณยรัตพันธ์

ดร.เดชา เดชะตุงคะ ผู้อำนวยการศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน มูลนิธิดร.สุข พุคยาภรณ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางเข้ามามอบเกียรติบัตรรางวัลและทุนให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลเยาวชนคนดี ประจำปีการศึกษา2562 ได้แก่ด.ญ.ภวรรณกร บุณยรัตพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมคนดีศรีแผ่นดิน โดยมีเซอร์มารีเอมเม โพธิทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ