เยาวชนคนเก่ง เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยา

โรงเรียนสันติวิทยาขอแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่ง เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยา ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ปี 2562 ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ โดยเทศบาลนครเชียงราย 

 

ht

 

tps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t3d/1/16/1f3c5.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tbe/1/16/1f3c6.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t8c/1/16/1f389.png");">????