เป็นกำลังใจให้นักเรียนคนเก่งในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานรอบแรกประจำปี ๒๕๖๒ เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยาชั้น ม.3/3

เป็นกำลังใจให้นักเรียนคนเก่งในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานรอบแรกประจำปี ๒๕๖๒ เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยาชั้น ม.3/3