รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย