เซอร์มารี -เอมเม. รัตนา โพธิทอง มอบรางวัล

เซอร์มารี -เอมเม. รัตนา โพธิทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับมัธยศึกษา งานศิลปหัตถกรรม ระดับจังหวัดเชียงราย ของหมวด กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา /สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

68733247 2304198476355145 6412235097453363200 n