โรงเรียนสันติวิทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกอ๊อดของนักเรียนอนุบาล 2560

โรงเรียนสันติวิทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกอ๊อดของนักเรียนอนุบาล 3  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝึกเพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งเด็กต้องนอนที่โรงเรียน คืน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย การรู้จัก ช่วยเหลือตนเอง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นการ เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ต่อไป

27658042 1486196368155364 7895426209612852759 n

27750462 1486196688155332 22025096689294363 n

27752083 1486196448155356 5055062363348660274 n

27866978 1486196508155350 2008716940356099473 n

28055861 1486197644821903 8196257017087865087 n