บุคคลต้นแบบตามหลักคุณธรรม ๙ ประการ

จังหวัดเชียงราย โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่
เด็กหญิงณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยา
เพื่อแสดงว่า
เป็นบุคคลต้นแบบตามหลักคุณธรรม ๙ ประการ
ตามพระราขดำรัช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ประเภท การใฝ่ประหยัด

21314375 1339326316175704 3026818405857813629 n

 

21317823 1339326726175663 2609758606776381685 n