banner2019

การซ้อมไฟไหม้และแผ่นดินไหว

 

อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอ โดยส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง หรือพลั้งเผลอ ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของราชการเป็น จํานวน มาก ดังนั้น  โรงเรียนสันติวิทยา จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญ จึงได้จัดทําแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว ร่วมกับ ปภ จังหวัดเชียงราย พร้อมกับจัดทําแผนการฝึกซ้อมแผนป้องกัน ขึ้นเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติ ในการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ ดังกล่าว ให้แก่ นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อการซักซ้อมความเข้าใจและทดสอบแผนป้องกันฯ ทีมีอยู่ให้สามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลในทางปฏิบัติ

13532977 945255628916110 5425336414415093721 n

13516366 945255478916125 4213356998786525103 n

13511977 945255625582777 6769744615084983411 n

13529150 945255485582791 4765237797325809883 n

13508858 945255482249458 4281019068895803239 n

13566950 945255632249443 1233068198042352654 n

13507077 945255528916120 6699123036132878329 n

 

 

 

 

July 2020
11
Saturday
09:22
BuaXua Calendar
2241993
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
244
557
4520
2230966
8392
22420
2241993

Your IP: 35.168.112.145
Server Time: 2020-07-11 09:22:07

Login Form