พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสันติวิทยา

 โรงเรียนสันติวิทยา  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558  

ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  โดย มีคุณพ่อ พงษ์ศักดิ์ นารีรัตน์ ประธานในพิธี  จุดเทียนแสงสว่างแห่งปัญญา และเสกหนังสือ ตำราเรียน   ประธานนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนอนุบาล ประถม มัธยม พร้อมใจนำพานดอกไม้  ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง   ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ซาบซึ้งใจ  ในโอกาสเดียวกันจัดให้มีพิธีสถาปนาสภานักเรียนปีการศึกษา 2558  มอบสัญลักษณ์สภานักเรียนให้แก่คณะกรรมการนักเรียน 

 

 

11407134 749187338522941 1010631693274556853 n

IMG 0690 rs