โรงเรียนสันติวิทยาจัดอบรม การเรียนการสอนที่เน้นการ ไตร่ตรอง

โรงเรียนสันติวิทยาจัดอบรม การเรียนการสอนที่เน้นการ ไตร่ตรองจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรุงเทพ โดยมี ดร.วารี สนเจริญ เป็นประธานการอบรมกล่าวเปิด การอบรมครั้งนี้ไปที่ตัวครูผู้สอนฝึกให้มีกระบวนการคิด และรูปแบบ การสอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

1521212 603364386438571 8118781280634949450 n

 

10551075 603364979771845 7575262193978395797 n