ตรวจสอบคำร้องฯขอรับเงินอุดหนุนรายหัว

10313295 582786798496330 6916044491683646292 n

คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ตรวจสอบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคล ระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557

10385578 582786958496314 2769225659333822422 n