โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย จัดการอบรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์

1146568 431573370284341 830135269 n

 

โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย จัดการอบรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มโรงเรียนเอกชน ให้มีทักษะและความสามรถ นำไปพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนตนเอง 17-18 และ 24 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมจามจุรีย์ และ ห้องเรียนพิเศษ English program 

 

1150416 431573593617652 1559338928 n