โรงเรียนสันติวิทยาได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

 โรงเรียนสันติวิทยาได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

 

DSC 0008

 

วันที่ 1 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนสันติวิทยาได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี     บาทหลวงพงษ์ศักดิ์  นารินรักษ์  เจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด ที่ปรึกษาโรงเรียน เป็นประธานในครั้งนี้ ได้มีการทบทวนคำปฏิญาน และสวนสนามของลูกเสือ เพื่อแสดงถึงความพร้อมเพียงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ณ บริเวณสนามกีฬา โรงเรียนสันติวิทยา และได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนและรอบชุมชน 

DSC 0029