banner2019

ปส.กช.เชียงราย จัดประชุมสัมมนาโครงการการประกันคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา


ปส.กช.เชียงราย จัดประชุมสัมมนาโครงการการประกันคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา

          นายวิศิฏฐ์ ดุลยพัชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประธานเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษ มี ดร.วารี สนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา กล่าวรายงาน ในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้มีคณะครูผู้สอนจากโรงเรียนเอกชนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 350 คน และได้รับเกียรติจาก ศูนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดรุณ หาญตระกูล,รศ.ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ และอาจารย์วงเดือน โปธิปัน บรรยาย เรื่อง แนวคิดและทิศทางในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม, เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม, เรื่อง ผลการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ,เรื่อง มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์ด้านผู้บริหารและครู และ เรื่อง การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันติวิทยา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา.

P1nJ2dqWC100249MonJun2011

 

 

July 2020
12
Sunday
12:12
BuaXua Calendar
2243148
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
619
780
619
2237473
9547
22420
2243148

Your IP: 34.204.191.145
Server Time: 2020-07-12 12:12:10

Login Form