banner2019

การสอนเสริมในวันเสาร์

 
ในรายวิชาคณิตศาสตร์  ภาษาไทย วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  และสังคมศึกษา  เริ่มเปิดการสอนเสริมในวันเสาร์ที่  12  มิถุนายน วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553  รวมวันเสาร์  16 วัน  เวลา 08.30  14.00 .  อัตราค่าเล่าเรียน 1,000 บาท ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการเรียนเสริมในวันเสาร์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยา และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ  ตั้งระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
 
1.
 
นักเรียนหรือผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรตามอัธยาศัย         เริ่มเปิดการสอนเสริมในวันเสาร์ที่  12  มิถุนายน วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553   รวมวันเสาร์  16 วัน        จำนวน   32   ชั่วโมง เวลา 14.00 16.00 . 
 
2.1 คอมพิวเตอร์ ( Animation , การตกแต่งภาพด้วย  Photoshop, และ
       Web Design การออกแบบเว็บเพจ)  อัตราค่าเล่าเรียน  2,000 บาท
2.2 ภาษาจีน  อัตราค่าเล่าเรียน  1,500 บาท
2.3 สนทนาภาษาอังกฤษ   อัตราค่าเล่าเรียน   1,500 บาท
2.4 นาฏศิลป์  (นาฏศิลป์ไทย, Modern  Dances,พื้นฐานลีลาศ)  อัตรา
       ค่าเล่าเรียน  1,500 บาท
2.5 โลกศิลปะ  (การวาดภาพการ์ตูน,การแรเงาภาพเหมือน,   การวาด
       ภาพสีน้ำ) อัตราค่าเล่าเรียน   1,500 บาท
2.6 ว่ายน้ำ  อัตราค่าเล่าเรียน  2,000 บาท
July 2020
12
Sunday
07:09
BuaXua Calendar
2242670
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
141
780
141
2237473
9069
22420
2242670

Your IP: 34.229.119.29
Server Time: 2020-07-12 07:09:35

Login Form