ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรปี๋ใหม่เมือง

ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรปี๋ใหม่เมือง
          เซอร์แอนนี สนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยา พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง นายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 และร่วมงาน ณ ที่ทำการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาเชียงราย เขต 1 ถนนสนามบิน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา.

P1o7QNfoR92920MonApr2010

P2o7QNfoR92920MonApr2010