banner2019

การซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอ โดยส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง หรือพลั้งเผลอ ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของราชการเป็น จํานวน มาก ดังนั้น  โรงเรียนสันติวิทยา จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญ จึงได้จัดทําแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ร่วมกับ ปภ จังหวัดเชียงราย พร้อมกับจัดทําแผนการฝึกซ้อมแผนป้องกัน ขึ้นเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติ ในการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ ดังกล่าว ให้แก่ นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อการซักซ้อมความเข้าใจและทดสอบแผนป้องกันฯ ทีมีอยู่ให้สามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลในทางปฏิบัติ

 19250685 1270310086410661 4233387098608553448 o

19453000 1270308556410814 4840036758097219983 o

 

19441993 1270308259744177 6312535231202855473 o

19442046 1270310423077294 1463138105137544766 o 

19417297 1270308263077510 1938385018245678744 o

 

19488795 1270310523077284 7797203265932511841 o19488581 1270308719744131 2483499664254252086 o

September 2020
18
Friday
21:20
BuaXua Calendar
2324655
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
878
718
7502
2311296
17843
41082
2324655

Your IP: 18.232.133.231
Server Time: 2020-09-18 21:20:42

Login Form