banner2019

ประกวดสารคดีสั้น หัวข้อ "ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21"

ประกวดสารคดีสั้น หัวข้อ "ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21"


    "โลกกำลังก้าวย่างเข้าสู่ศตวรรษใหม่ ประเทศไทยกำลังขยับตาม เด็กไทยจะเล่าเรื่องการขยับตัวของเมืองไทย ให้โลกรับรู้"

กบจูเนียร์ ปี5 เวทีประกวดสารคดีฝีมือเด็ก หนึ่งเดียวในประเทศ ที่เปิดโอกาสให้เด็กมัธยมและอาชีวศึกษาตอนต้นทั่วไทย พาตัวเองออกไปเรียนรู้นอกกรอบ สะสมประสบการณ์ชีวิต และเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต ผ่านการผลิตสารคดีโทรทัศน์ ที่จะสื่อสารการขยับตัวในทุกภาคส่วนของประเทศ ที่กาลังขยับปรับเปลี่ยน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21และการเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด :  นักเรียนหรือนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือไม่เกินอาชีวะศึกษาตอนต้น

ระยะเวลาการส่งผลงาน : รอบแรก วันนี้ - 15 กันยายน 2556 

รางวัล :  

ระดับภูมิภาค ทุนผลิตสารคดี 24 ทีมที่ผ่านรอบแรก รางวัล ละ 5,000 บาท

ระดับประเทศ (ซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 )
• รางวัลสารคดียอดเยี่ยม ซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5 ทุนผลิตสารคดี 50,000 บาท

• รางวัลพิเศษ ด้านเนื้อหา 4 รางวัล
1. รางวัล “ นวัตกรรมแห่งอนาคต” โดย ปตท. ทุนผลิตสารคดี 25,000 บาท
2. รางวัล “ทักษะแห่งอนาคต” โดย ปตท. ทุนผลิตสารคดี 25,000 บาท
3. รางวัล “ชุมชนไทยยั่งยืน” โดย ปตท. ทุนผลิตสารคดี 25,000 บาท
4. รางวัล “ เพื่อสิ่งแวดล้อม” โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทุนผลิตสารคดี 25,000 บาท

• รางวัลย่อยสาขาต่าง ๆ ได้แก่ บทสารคดียอดเยี่ยม , ถ่ายภาพยอดเยี่ยม , ลาดับภาพยอดเยี่ยม , กราฟิกยอดเยี่ยม , พิธีกรยอดเยี่ยม ทุนผลิตสารคดี รางวัลละ 10,000 บาท

• รางวัลอื่นๆ Super Like , ขวัญใจกบจูเนียร์ และขวัญใจกบนอกกะลา ทุนผลิตสารคดี 10,000 บาท

• รางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท รวม 50,000 บาท

กติกาการสมัคร :

 1. หนึ่งทีม ประกอบด้วย นักเรียนหรือนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือไม่เกินอาชีวะศึกษาตอนต้น ทีมละไม่เกิน 10 คน พร้อมที่ปรึกษา (ครูหรืออาจารย์) ไม่เกินทีมละ 2 คน

2. ส่งผลงานสารคดีสั้นไม่จำกัดรูปแบบ ความยาวไม่เกิน 5 นาที รอบแรก ไม่เกิน 15 กันยายน 2556 พร้อมรายละเอียดดังนี้
2.1 ชื่อ ผลงาน / โรงเรียน / จังหวัด / อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมเบอร์โทรศัพท์และ E-mail
2.2 ชื่อสมาชิกทีมทุกคน / ตาแหน่ง /ชั้นปีการศึกษา /เบอร์โทรศัพท์
2.3 เขียนหลักการและเหตุผลที่ทาเรื่องนี้ / และเรื่องย่อ
2.4 ทุกทีมต้องถ่ายทาภาพเบื้องหลังการทางาน ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ ส่งมาพร้อมกับผลงาน

3. ผลงานรอบแรกจะถูกคัดเลือกเหลือ 24 ทีม เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค จะได้รับทุนผลิตสารคดี 5,000 บาท และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง คือ ค่ายอบรมการผลิตสารคดี และผลิตผลงานรอบสอง เพื่อชิงรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี 5

4. เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีม มีสิทธิได้รับการพิจารณาเข้าทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด

5. สงวนสิทธิการตัดสินผลงาน โดยทีมงานกบนอกกะลา 

• โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับทุนการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

วิธีการส่งภาพ : ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ประกวดภาพสารคดีสั้น "ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21"

รายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการกบจูเนียร์ปี 5  

 

September 2020
24
Thursday
07:22
BuaXua Calendar
2330343
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209
1119
4932
2317153
23531
41082
2330343

Your IP: 52.3.228.47
Server Time: 2020-09-24 07:22:27

Login Form