ติดต่อเรา

ติดต่อ โรงเรียนสันติวิทยา
ที่อยู่ 46 หมู่ 19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 053-713-300