การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อบจ.เชียงราย

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อบจ.เชียงราย

39468257 1702098193231846 3800401004411748352 n