รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสันติวิทยา
46 ถ.พหลโยธิน   ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์โทรศัพท์ 053-713300


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :